" class="part-icon-bars">

Òrgans rectors i de participació dels Parcs Naturals

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Òrgans col·legiats que donen suport a la gestió dels espais naturals per tal d'assolir els seus objectius i finalitats, establerts per la norma que els va declarar.

Funcions: impulsar la informació i fomentar la participació de la societat civil i de la ciutadania en la gestió dels espais naturals protegits.

Composició: tots els sectors interessats, representació de les administracions públiques i de la societat civil. Poden funcionar en plenari o per comissions de treball temàtiques. Algunes d'aquestes comissions poden ser d'agricultura, d'activitats esportives, d'activitats cinegètiques (caça), etc.

Departament d’adscripció: Departament de Territori i Sostenibilitat

Més informació

Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2018-10-20

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/parcs-naturals/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/parcs-naturals/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>