" class="part-icon-bars">

Grup de treball de Participació ciutadana

#DGPCgencat Comunitat de treballadors públics interessats en la participació ciutadana

Si us plau, ompliu el següent document excel amb els noms dels referents departamentals per a la gestió del portal participa.

Recordeu que les funcions d'aquesta persona són les següents:

–Tenir visibilitat i potestat gestora sobre els espais participatius que s’obren al Departament.

Donar administració a la resta de companys a processos, participació en normativa i consells per tal que aquests siguin administradors d’espais concrets.

Crear etiquetes (subàmbits) de temes per classificar els canals de participació del departament.

Capilaritzar la formació (tenir coneixement de qui s’ha format en el seu departament per ajuda en la gestió del portal).