" class="part-icon-bars">

Taula de Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Intercanviar informació entre els seus membres en matèria de qualitat de l’aire i dels efectes que les emissions atmosfèriques puguin tenir sobre la salut de les persones.

El Camp de Tarragona aplega la concentració més gran d'indústria química del sud d’Europa, i aporta el 25% de la producció química de l’Estat i el 50% de la de Catalunya.

Aquest potent emplaçament industrial comparteix el territori amb la segona aglomeració urbana de Catalunya, on viuen 400.000 habitants, i amb una de les principals zones turístiques de la Mediterrània, on es produeixen més de 18 milions de pernoctacions a l’any.

Aquesta situació genera susceptibilitats en relació amb la qualitat de l’aire i els possibles efectes per a la salut. Per donar resposta a aquestes inquietuds, el Parlament de Catalunya va instar el Govern de la Generalitat a crear una taula territorial sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona. Complint el mandat del Parlament, i amb la voluntat de seguir treballant per millorar la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona, el Govern va crear, l’estiu del 2015, la Taula de Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona

Objectius:

L'objectiu de la Taula és intercanviar informació sobre la qualitat de l'aire i els efectes de les emissions de les indústries químiques en la salut de les persones, adequar la vigilància i la recerca dels efectes en la salut humana dels principals contaminants de la petroquímica i millorar la transparència. Així com, coordinar l'actuació de les AAPP de Catalunya establint mecanismes de solució de conflictes i aplicant mesures d'acció protectora, amb la participació d'entitats sense ànim de lucre afectades.

A través de la Taula es comunica i es divulga la informació i els resultats de les anàlisis de la qualitat de l’aire i dels estudis que hi estan relacionats.

Composició:

Està formada per 52 membres, entre els quals es troben:

- Diferents administracions públiques (departaments de la Generalitat, ajuntaments, Diputació de Tarragona, universitats i centres de recerca)

- Entitats socials (grups ecologistes, federacions d’associacions de veïns, sindicats)

- Representants de l’Associació Empresarial Química de Tarragona

- Representants d’altres sectors econòmics i associacions empresarials

Normativa:

Règim de funcionament

Departament d’adscripció: Departament de Territori i Sostenibilitat

Més informació


Contacte

Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2018-10-21

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/qualitat-aire-tarragona/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/qualitat-aire-tarragona/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>