" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Canvis a "Ruta marítima de reconeixement del Litoral del Baix Empordà"

Mode de vista de comparació:

Dia i hora de finalització

 • -2024-01-20 13:30:00 +0100
 • +2024-03-16 13:30:00 +0100
 • -2024-01-20 13:30:00 +0100
 • +2024-03-16 13:30:00 +0100
Esborrats
 • -2024-01-20 13:30:00 +0100
Addicions
 • +2024-03-16 13:30:00 +0100
Esborrats
 • -2024-01-20 13:30:00 +0100
Addicions
 • +2024-03-16 13:30:00 +0100

Dia i hora d'inici

 • -2024-01-20 09:45:00 +0100
 • +2024-03-16 09:45:00 +0100
 • -2024-01-20 09:45:00 +0100
 • +2024-03-16 09:45:00 +0100
Esborrats
 • -2024-01-20 09:45:00 +0100
Addicions
 • +2024-03-16 09:45:00 +0100
Esborrats
 • -2024-01-20 09:45:00 +0100
Addicions
 • +2024-03-16 09:45:00 +0100
Autoria de la versió
Avatar: Dinamització_MF Dinamització_MF
Versió creada el 16/01/2024 13:52