" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Canvis a "Sessió Consell de persones dinamitzadores"

Mode de vista de comparació:

Dia i hora d'inici

  • -2023-11-28 17:00:00 +0100
  • +2023-11-28 17:30:00 +0100
  • -2023-11-28 17:00:00 +0100
  • +2023-11-28 17:30:00 +0100
Esborrats
  • -2023-11-28 17:00:00 +0100
Addicions
  • +2023-11-28 17:30:00 +0100
Esborrats
  • -2023-11-28 17:00:00 +0100
Addicions
  • +2023-11-28 17:30:00 +0100
Autoria de la versió
Avatar: Dinamització_MF Dinamització_MF
Versió creada el 23/10/2023 13:43