" class="part-icon-bars">

Ayuda general

Leer más sobre Participa gencat

Què és participació en normativa?

La Generalitat té l’obligació de consultar a la ciutadania sobre l’oportunitat i els aspectes més rellevants a regular. A l'espai participació en normativa podràs participar sobre normes que s'estan desenvolupant o que es té intenció de desenvolupar.