" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 25/05/2023 - 26/06/2023
Fases del procés

Canvis a "Respetar el derecho a la libertad de expresión "

Versions

Versió 1

Avatar: MARIA ANGELES MARIA ANGELES
23/05/2023 03:37
Versions 1 Torna a la proposta