" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 25/05/2023 - 26/06/2023
Fases del procés

Canvis a "Comentarios de APRI en la consulta pública previa del Anteproyecto de Ley de la Actividad de Influencia ante las Administraciones Públicas de Cataluny"

Versions

Versió 1

Avatar: Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, APRI Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, APRI
24/05/2023 00:01
Versions 1 Torna a la proposta