" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 25/05/2023 - 26/06/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu de la iniciativa és revisar i millorar la regulació vigent a la vista de l’experiència per tal de reforçar la transparència de l’activitat de l’Administració Pública i les activitats d’influència, consensuant uns criteris d’identificació dels grups d’interès i facilitant la seva inscripció amb reducció de càrregues administratives, de manera que es pugui utilitzar la informació que ja està en mans de l’Administració.


Objectiu de la consulta


L'objectiu de la consulta és avançar en la lògica del “govern obert” i alhora contribuir a minimitzar les oportunitats d’un ús deshonest de l’activitat d’influència pública. En particular, s’espera que es facin aportacions en relació amb les qüestions següents:

 • Contribuir a incrementar la confiança de la ciutadania en les institucions públiques per mitjà de la coneixença dels subjectes que incideixen en la presa de decisions públiques, i de com ho fan, per tal de donar traçabilitat a la presa de decisions i disseny de polítiques públiques.
 • Contribuir a considerar l’activitat d’influència, com legítima, necessària i, positiva per a un millor disseny de polítiques públiques i de presa de decisions, més informades, més participades i més col·laboratives.
 • Revertir la percepció de càrrega administrativa que pot tenir l’obligatorietat d’inscripció en un Registre públic, explicitant incentius reputacionals, drets i avantatges que ha de suposar pel grup d’interès, la inscripció en el Registre i la traçabilitat de l’activitat d'influència en la presa de decisions i disseny de polítiques públiques.
 • Simplificar els deures tant formals com substantius exigibles als subjectes que pretenen exercir influència.
 • Garantir la transparència de les activitats d’influència a partir d’eines, mecanismes i dades disponibles en mans de les Administracions.
 • Refermar l’obligació de determinats servidors públics d’informar sobre els contactes que mantinguin amb grups d’interès.
 • Garantir que el Registre sigui un instrument vàlid i eficaç per complir amb l’objectiu de traçabilitat i identificació dels subjectes que pretenen exercir la influència en l’elaboració i aplicació de les polítiques públiques.
 • Potenciar les relacions entre registres i entitats públiques per a facilitar la inscripció i recollir dades bàsiques dels subjectes que pretenguin inscriure’s al Registre, aplicant el principi de no tornar a aportar informació que ja disposa l’administració. Facilitar que aquells ens locals que disposin d’un registre propi puguin connectar-se amb el Registre de Catalunya, tot millorant la seva utilitat per totes les Administracions.
 • Potenciar l’ús dels mitjans electrònics per canalitzar la relació dels subjectes que pretenen exercir influència amb el Registre i per tal de simplificar el seu funcionament i la seva gestió.
 • Dotar de legitimació legal el tractament de dades personals en relació amb les persones físiques que actuen en nom del grup d’interès.
 • En definitiva, avançar en la lògica del “govern obert” i alhora contribuir a minimitzar les oportunitats d’un ús deshonest de l’activitat d’influència pública.


Preguntes per orientar les aportacions


 1. Quins subjectes poden exercir influència i, per tant, a qui s’ha adreçar el règim?
 2. Davant de quins subjectes es pot exercir la influència?
 3. Què és l’activitat d’influència? Han d’haver-hi excepcions?
 4. Quin paper i abast ha de tenir el registre d’aquesta activitat? Com es pot simplificar i garantir alhora la seva finalitat i seguretat jurídica?
 5. Quins deures cal exigir, i sobretot, quins drets cal reconèixer als subjectes que pretenguin influir? I als servidors públics que reben la influència?
 6. Com cal transparentar l’activitat d’influència?
 7. Quin ha de ser el sistema de garanties de compliment més adequat?
 8. Quina entitat o organisme ha de vetllar pel compliment d’aquest règim?
 9. Com es pot garantir l’eficàcia, eficiència i seguretat jurídica del règim sancionador?

Propostes Veure tots (15)

Exigir a les administracions que creïn un protocol de seguiment quan es contracti una empresa...
 • Creat el
  09/05/2023
 • Número de comentaris: 0
Revisió integral del sistema de gestió de conflictes d’interès a partir d’anàlisi deriscos de...
Es modifica l’apartat 7.3 del Decret 171/2015 que exclou de la inscripció als sindicats i...
Transparència dels mitjans de comunicació privats que han de publicar: la línia editorial que...
 • Creat el
  09/05/2023
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (15)
Qui hi participa La consulta pública prèvia estarà oberta al conjunt de la ciutadania i organitzacions. No obstant, es preveu convidar a participar a: administracions públiques i organismes públics; persones, organitzacions, grups, xarxes, plataformes, col·legis professionals i altres col·lectius sense personalitat que pretenguin exercici influència; persones expertes en matèria de ciències polítiques, dret i sociologia; i societat civil: organitzacions dinamitzadores i entitats promotores activistes, i tota la ciutadania en general.
Departament Departament de la Presidència
Disposa de retorn
Data d'inici 29 de Març de 2023
Data de finalització 26 de Juny de 2023
Referència: II-PART-2023-03-570

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/AVL-ActivitatInfluencia/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/AVL-ActivitatInfluencia/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>