" class="part-icon-bars">

Projecte de decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques

Consulta del procediment d'elaboració d'un decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques, amb la finalitat de dotar d'una major protecció a les persones consumidores i usuàries d'habitatge, introduint una regulació d'acord amb allò que estableix la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge i el Codi civil de Catalunya.

Fase 1 de 1
Introducció ? - ?
Veure les fases

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)