" class="part-icon-bars">

Modificació del Decret admissió a centres

Consulta prèvia a la modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics

Fase 2 de 2
Retorn 14/11/2018 - 14/01/2019
Fases del procés

Treure tots els punts complementaris

08/11/2018 23:17  
Acces més igualitari als centres treient tots els punts menys germans i alumne amb discapacitat. Treient els punts de familia nombrosa, monomarental... l’acces al centre educatiu es mes igualitari per tots. El fet de ser familia nombrosa no implica haver de tenir acces prioritari. La complexitat de les families es igual amb dos que tres fills i sobretot quan l’alumne que accedeix al centre es el primer. No podem crear “centres” per families nombroses. A salut no es posaria mai un criteri d’acc
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2018-11-75330

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Admissioacentres/f/2328/proposals/75330/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Admissioacentres/f/2328/proposals/75330/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

1 en contra (100.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Participant eliminada
Avatar: Participant eliminada
En contra  
Considera que s'ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l'Administració de la Generalitat?

La situació no es descriu de manera correcta, perquè en definir els aspectes de debat com a “problema” s’estableix un apriorisme que desvirtua tot l’anàlisi posterior.

No podem acceptar la retirada d’aquests dos punts complementaris, perquè suprimir el de familiars exalumnes és ometre per complet la valoració del grau d’implicació de la família amb el projecte educatiu d’un centre directament derivat del dret a elecció i eliminar el de les malalties cròniques significa suprimir una mesura d’acció positiva que afavoreix l’escolarització en centres adequats o propers al domicili.

Considera que hi ha altres alternatives a les proposades per corregir el problema detectat?

L’equitat, en el sentit de que els nostres fills i filles rebin allò que precisen en funció de les seves condicions personals i per tant, entre d’altres co

Equitat no és donar prioritat a un centre per perllongar la presència de nissagues (de poder o no), Implicació de la família? Em sembla que no, més aviat afavorir a una família. Qui ha estudiat en un lloc conflictiu o que ha degenerat, vol qualsevol cosa menys aquell centre pel seu fill. Si s'ha estudiat a un bon centre que no s'ha degradat: punts de nissaga pel poder de l'administració us convoco!

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...