" class="part-icon-bars">

Modificació del Decret admissió a centres

Consulta prèvia a la modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics

Fase 2 de 2
Retorn 14/11/2018 - 14/01/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta prèvia vol donar a conèixer la voluntat de modificar el procés de preinscripció i matrícula als centres educatius sostinguts amb fons públics pel que fa a l'aplicació dels criteris complementaris, atès que no contribueixen a garantir la igualtat en l'accés als llocs escolars d'una part de l'alumnat que participa en els processos d'admissió als centres docents.

En concret, hi ha la voluntat de suprimir l'aplicació dels criteris complementaris consistents en:

 • Tenir una malaltia crònica en el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia.
 • Haver tingut pares, tutors o germans escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud.


Objectiu de la consulta

En el marc del Pla de Govern de la XII Legislatura, l'objectiu de l'Eix 1 (Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom) vol potenciar la igualtat d'oportunitat en un marc d'educació inclusiva, la proposta de modificació normativa que s'impulsa introdueix la modificació dels criteris complementaris en el procediment d'admissió dels alumnes als centres educatius d'ensenyaments sufragats amb fons públics, i els objectius que pretén aconseguir són:

 • garantir el principi d'igualtat en el procés d'admissió de l'alumnat al sistema educatiu
 • afavorir una distribució socialment més equilibrada de l'alumnat als centres sostinguts amb fons públics
 • millorar les dinàmiques de mixtura social mitjançant la presència d'alumnat més divers als centres sostinguts amb fons públics
 • millorar l'equitat educativa i la cohesió social


Es considera que el criteri "de tenir familiars que han estat usuaris d'un centre" és contrari al dret de tothom d'accedir a l'educació en condicions d'igualtat i dificulta la capacitat de determinades escoles per coresponsabilitzar-se de l'escolarització i la integració de l'alumnat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques o socioculturals desafavorides que l'art. 43.1.e) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix com un dels principis orientadors de la prestació del Servei d'Educació de Catalunya. També, amb la supressió del criteri complementari "malaltia en el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia" es pretén evitar que les famílies l'utilitzin de manera fraudulenta per defugir els centres amb una composició social més desafavorida i obtenir lloc en altres de socialment més afavorits.


A més, cal tenir en compte que el Defensor de las Persones (Síndic de Greuges) ha destacat les nombroses queixes rebudes de pares d'alumnat que no han estat admesos en el centre de preferència per comptar amb menys puntuació per no disposar dels criteris complementaris que ara es pretenen modificar, i el fet que destaqui que provoca situacions de desigualtat en l'accés a l'educació i, per tant, contràries als principis d'equitat, cohesió i distribució equilibrada entre tots els centres docents de l'alumnat.


Paral·lelament, l'eliminació dels dos supòsits suposaria la disminució de la càrrega administrativa pròpia de la comprovació de dades al·legades per les famílies per efectuar la baremació i en eliminar de les reclamacions en els processos de preinscripció i matrícula aquests supòsits se simplificaria notablement el procés.


Preguntes per orientar les aportacions

 1. Considera que s'ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l'Administració de la Generalitat?
 2. Considera que hi ha altres alternatives a les proposades per corregir el problema detectat?

Propostes Veure tots (37)

Les famílies que tenen parents exalumnes ja mostren una predisposició i vinculació al centre...
En l'admissió a centres de secundària, que els instituts tinguin com a escoles de referència...
 • Creat el
  13/11/2018
 • 0
 • Número de comentaris: 0
A favor dels criteris que estan lligats a l'elecció de centre.
No estic d’acord amb la retirada del punt ex-alumnes/germans.
Veure tots (37)
Qui hi participa La consulta és oberta a tothom. Especialment hi ha interès a conèixer la voluntat de la comunitat educativa, entesa en el sentit ampli, integrada per totes les persones i les institucions que intervenen en el procés educatiu.
Departament Departament d'Educació
Disposa de retorn No
Data d'inici 31 de Octubre de 2018
Data de finalització 14 de Novembre de 2018
Referència: II-PART-2018-10-171

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Admissioacentres/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Admissioacentres/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

88

Participants

10

Seguidores

17

Comentaris

37

Propostes

7

Adhesions