" class="part-icon-bars">

Projecte de decret de regulació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC)

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un nou projecte de decret de regulació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC)

Fase 2 de 2
Retorn 22/02/2021 - 22/03/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

En el marc del projecte de reforma de la regulació del Consell Nacional de les Dones de Cataluya (CNDC) és necessari conèixer les necessitats i expectatives del moviment associatiu femení, afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les i planificar les polítiques públiques el màxim d’ajustades a les seves prioritats. Per això, es volen obtenir aportacions amb l’objectiu que el nou reglament garanteixi un millor funcionament del CNDC, un impuls de la participació de les dones, del moviment feminista i de les entitats de dones en els òrgans consultius, el foment de la participació de le dones en fòrums i organismes nacionals i internacionals i repensar les formes de participació per abandonar models androcèntrics.

Objectius de la consulta

Els objectius que es pretenen amb aquesta iniciativa són:

 •  Atendre el principi de col·laboració entre les entitats de dones i les administracions públiques en l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públiques (art. 41.3 de l’EAC i principi cinquè de l’art. 3 de la Llei 17/2015).
 •  Atendre el principi de transversalitat de la perspectiva de gènere, aplicant la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes (principi primer de l’art. 3 de la Llei 17/2015).
 •  Facilitar la incidència i decisió de les entitats de dones sobre els assumptes que les afecten fomentant l’apoderament de les dones i enfortint llur potencial i autonomia (principi quart de l’art. 3 de la Llei 17/2015).
 •  Atendre el principi de reconeixement de les associacions de dones i fer que el CNDC esdevingui una veritable “àgora” del feminisme.
 •  Atendre el principi de participació social de les dones (art. 20 de la Llei 17/2015).
 •  Fer del CNDC un espai de participació més flexible, plural i divers d’acord amb les necessitats reals del moviment associatiu femení i del territori.
 •  Fer del CNDC un espai de participació més autònom per a la incidència i decisió sobre els assumptes que afecten les entitats de dones per articular-lo com a xarxa d’acció amb plans de treball propis.
 •  Potenciar i facilitar la participació social de les dones, sobretot de les dones joves, perquè aquesta sigui inclusiva i la màxima possible.
 •  Aconseguir una major operativitat del CNDC.


Preguntes per a orientar les aportacions

 1. Considereu que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha algun aspecte que no s’han tingut en compte i que hauria de ser valorat a l’hora de redactar el nou decret de regulació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya?
 2. Dels objectius exposats, quins considereu que són prioritaris? S’haurien de preveure altres objectius diferents?
 3. Esteu d’acord amb què el Consell Nacional de les Dones esdevingui un òrgan amb més autonomia?
 4. Cal considerar altres solucions alternatives a les proposades que hauria de tenir en compte el nou decret?
 5. Com penseu que es podria fer del CNDC un espai més plural i divers? 


Propostes Veure tots (4)

Que qualsevol proposta que surti d'aquest procés de consulta públic, estigui en sintonia amb el...
El reconeixement com a òrgan consultiu i representatiu de les associacions i entitats de dones...
Que hi hagi una partida pròpia en el Pressupost de la generalitat de Catalunya i aquesta pugui...
Més autonomia: personalitat jurídica pròpia; gestió operativa i comunicació horitzontal, recursos...
Veure tots (4)
Qui hi participa La consulta és oberta a tota la ciutadania i a les entitats. Tanmateix, és especialment important la contribució de les entitats i grups de dones membres del Consell Nacional de les Dones de Catalunya.
Departament Departament de la Presidència
Disposa de retorn No
Data d'inici 21 de Gener de 2021
Data de finalització 22 de Març de 2021
Referència: II-PART-2021-01-374

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/CNDC/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/CNDC/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>