" class="part-icon-bars">

Consulta prèvia del Decret d'aprovació del Codi d'accessibilitat de Catalunya

Consulta pública prèvia a la tramitació del projecte de Decret d'aprovació del Codi d'accessibilitat de Catalunya, en compliment de la disposició final tercera de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat

Fase 2 de 2
Retorn 01/11/2018 - 03/12/2018
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La iniciativa determina els requisits, els paràmetres i els criteris per complir les condicions d'accessibilitat previstes a la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. Desenvolupa les condicions aplicables a les actuacions noves i a les adreçades a la progressiva transformació de l'entorn existent.

Objectiu de la consulta:

  • Informar de l’elaboració d’una nova regulació per desplegament de la Llei d’accessibilitat, perquè pugui fer-se efectiva i aplicable en tots els àmbits d’acció de la ciutadania en la societat catalana.
  • La consulta pretén recollir les propostes de millora que puguin fer tant les entitats públiques com les privades, les persones usuàries dels serveis públics i d’us públic, també els responsables o titulars d’aquests serveis, dels col·lectius que es puguin sentir interpel·lats a participar en la definició i objectius sobre la matèria de l’accessibilitat.
  • La consulta permet saber com es valora la necessitat de l’accessibilitat en la societat com a una condició essencial per tenir un entorn habitual sense barreres i no sentir-se apartat o discriminat del seu grup social pel fet que tenir alguna discapacitat o diversitat en el seu funcionament, per tenir major autonomia i no dependre sempre de tercers. 
  • Interessa també recollir les aportacions d’entitats vinculades al col·lectiu de la gent gran, de pares i mares de famílies, o de professionals i tècnics que han de dissenyar i elaborar projectes, serveis i productes, per a la utilització de la població, atenent al seu perfil i la seva evolució en un futur immediat i de llarg recorregut.


Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d’aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar-vos a l’apartat “propostes” del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal.


Preguntes per a orientar les aportacions:

  1. Esteu d’acord en què s’unifiqui la normativa reguladora d’accessibilitat en els àmbits més importants de la vida diària, per tal que tingui més visibilitat i sigui més clarificadora i fàcil d’aplicar?
  2. Esteu d’acord en que, per als espais, edificis i elements de nova creació s’estableixin unes condicions de major exigència?
  3. Esteu d’acord en que, en els entorns existents i/o antics, s’estableixin unes condicions específiques que propiciïn la seva transformació i facilitin una millora d’accessibilitat d’acord amb el principi d’ajustos raonables i proporcionalitat?
  4. Valoreu adequat i just que hi hagi una normativa que busqui l’equilibri entre accions exigibles, usabilitat dels serveis i entorns i progressivitat pautada de les transformacions, per tal que sigui sostenible i factible per a tots els col·lectius de la societat (ciutadans, professionals, gestors, empresaris, etc)? 


Documentació addicional:

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat

Propostes Veure tots (2)

En primer lloc, estic totalment d'acord en la proposta de refondre en un marc normatiu totes les...
ECOM és un moviment associatiu, integrat per 129 organitzacions de persones amb discapacitat...
Veure tots (2)
Qui hi participa Al conjunt de ciutadans i organitzacions, i especialment a: 1) a les entitats representatives dels col·lectius de persones amb discapacitat i gent gran, 2) als col·legis professionals amb competències relacionades amb l’edificació, les activitats i l’atenció social a persones vulnerables, 3) a les entitats municipalistes i administracions locals, 4) a les organitzacions empresarials del sector serveis.
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres
Disposa de retorn
Data d'inici 28 de Setembre de 2018
Data de finalització 12 de Octubre de 2018
Referència: II-PART-2018-09-155

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/CODIACCESSIBILITAT/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/CODIACCESSIBILITAT/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

1

Seguidores

2

Propostes