" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia al decret d’aprovació del Pla de qualitat de l’aire de Catalunya horitzó 2027

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret d’aprovació del Pla de qualitat de l’aire de Catalunya horitzó 2027

Fase 2 de 2
Retorn 24/01/2023 - 24/02/2023
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa


L'objectiu de la consulta és obtenir informació/opinions sobre la opció preferida consistent en l'aprovació del Decret d'aprovació del Pla de qualitat de l'aire de Catalunya horitzó 2027, en els següents termes:


  1. Conèixer l'opinió sobre l'oportunitat i idoneïtat d'aprovar un Pla de Qualitat de l'Aire en l'àmbit de tota Catalunya i pels contaminants NO2, PM10, PM2,5, benzo(a)pirè i O3.
  2. Identificar les problemàtiques que el Pla de qualitat de l'aire de Catalunya hauria de considerar i tractar.
  3. Conèixer l'opinió sobre les actuacions que s'haurien de planificar i establir per dur a terme la millora de la qualitat de l'aire.
  4. Conèixer l'opinió sobre els instruments i recursos necessaris per a la l'aplicació del Pla de qualitat de l'aire.
  5. Valorar les possibles formes de governança, participació i implicació social en l'execució del Pla de qualitat de l'aire.

Preguntes per centrar les aportacions

Sobre l'àmbit territorial que ha d'incloure el Pla:

- Et sembla adequat l'àmbit territorial proposat pel Pla?

Sobre les problemàtiques que el Pla de Qualitat de l'Aire hauria d'abordar:

- Quins contaminants s'haurien d'abordar en el Pla?

Sobre quin sectors caldria prioritzar les actuacions?

- Quines mesures creus que s'haurien d'aplicar?

Sobre la governança i la implicació social:

- Com es podria afavorir la participació i implicació de les persones en l'aplicació del Pla?

- Quin paper haurien de tenir els organismes i els ens locals en la gestió de la millora de la qualitat de l'aire?


Grups als quals s'adreça la consulta

-Tota la ciutadania de forma directa.

- Ajuntaments i ens locals.

- Principals sectors industrials i energètics, ports i aeroports .

- Entitats ambientals, i agents socials i econòmics.


Documentació addicional

Es pot trobar informació a la pàgina web sobre les Cimeres de Qualitat de l'Aire celebrades. I més concretament, els acords presos en la Tercera Cimera conformen el full de ruta per a la millora de la qualitat de l’aire i han de ser incorporats com a principis rectors del nou Pla de Qualitat de l’Aire de Catalunya.

El resultat de l'avaluació i les tendències de la qualitat de l'aire de Catalunya es pot consultar a la web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 23 de Desembre de 2022
Data de finalització 23 de Gener de 2023
Referència: II-PART-2022-12-551

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/CPDecretPQACAT/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/CPDecretPQACAT/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>