" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya

#codieticserveipublic L'ética al servei del servei públic a la Catalunya del s. XXI

Fase 4 de 4
Retorn 01/06/2020 - 30/06/2020
Fases del procés

Objectivitat, imparcialitat i veracitat

Avatar: Proposta oficial Proposta oficial
30/04/2020 12:58  
Proposta del document elaborat pel Comitè El servei públic s’ha de dur a terme de manera diligent i justa, sense supeditar-lo a prejudicis i tractes de favor. Així, les servidores i els servidors públics de Catalunya han de desenvolupar la seva tasca amb imparcialitat, entesa com a desinterès subjectiu i equanimitat, i sense cap tipus de discriminació o tracte de favor; transparència, amb la possibilitat d’exposar i explicar les seves accions sempre quan escaigui; i amb integritat, actuant d’acord amb l’ordenament jurídic i els valors ètics i socials, essent incorruptibles i alertant de les pràctiques reprovables. En la seva relació amb els mitjans de comunicació, les servidores i els servidors públics de Catalunya han de desenvolupar la seva tasca informant els mitjans de comunicació sobre les polítiques públiques que es duen a terme de manera clara, imparcial, puntual, veraç i objectiva i sent curosos amb totes les informacions i especialment amb aquelles que afectin grups vulnerables i que puguin contribuir a la seva estigmatització; així com tractant sense discriminació ni privilegis els diferents mitjans de comunicació i respectant la llibertat d’expressió.
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2020-04-78327
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/CodiEticServeiPublicCAT/f/2786/proposals/78327/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/CodiEticServeiPublicCAT/f/2786/proposals/78327/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...