" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya

#codieticserveipublic L'ética al servei del servei públic a la Catalunya del s. XXI

Fase 4 de 4
Retorn 01/06/2020 - 30/06/2020
Fases del procés

Professionalitat i qualitat del tracte, del servei i del treball

Avatar: Proposta oficial Proposta oficial
30/04/2020 12:58  
Proposta del document elaborat pel Comitè El servei públic s’ha de fonamentar en la qualitat tècnica i humana, així com en l’acompliment de les seves finalitats i en l’ús adient dels recursos. Així, les servidores i els servidors públics de Catalunya han de desenvolupar la seva tasca amb competència, d’acord amb els coneixements, les habilitats i les aptituds requerits per a la seva actuació professional; amb honestedat, honradesa, subjecció al deure, excel·lència i exemplaritat. Han d’oferir tant qualitat de tracte a les persones, prestant servei sempre des de la proximitat en el tracte, la voluntat d’ajut i suport, generant confiança i col·laboració entre elles i l’Administració; com també qualitat del servei, a través d’un servei àgil i diligent a la resolució de la sol·licitud plantejada o servei demanat, afavorint una resposta integral que minimitzi la fragmentació del servei i gestionant adequadament el temps d’atenció a les persones. Per aconseguir-ho, cal garantir unes condicions de treball dignes i justes pel que fa a retribució, jornada de treball, conciliació i entorn saludable, afavorint l’estabilitat; fonamentant l’accés a qualsevol lloc de treball i el desenvolupament professional en els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, mèrit i capacitat; i garantint la suficiència de professionals i de recursos materials.
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2020-04-78328
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/CodiEticServeiPublicCAT/f/2786/proposals/78328/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/CodiEticServeiPublicCAT/f/2786/proposals/78328/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...