" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya

#codieticserveipublic L'ética al servei del servei públic a la Catalunya del s. XXI

Fase 4 de 4
Retorn 01/06/2020 - 30/06/2020
Fases del procés

Obertura, transparència, accessibilitat i participació

Avatar: Proposta oficial Proposta oficial
30/04/2020 12:59  
Proposta del document elaborat pel Comitè El servei públic ha d’incorporar el treball en equip i col·laboratiu afavorint la participació i el diàleg amb la ciutadania i la rendició de comptes. Cal generar transparència en l’activitat pública en relació amb l’accés i la gestió de la informació pública, facilitant l’accés a la informació sol·licitada i oferint informació actualitzada, objectiva, veraç, completa, útil i comprensible. Requereix un context d’organitzacions digitals, en xarxa, obertes, accessibles, transparents, humanitzades, i preparades per anticipar-se, adaptar-se i respondre a les necessitats canviants de les persones i de la societat. Les servidores i els servidors públics de Catalunya han de desenvolupar la seva tasca observant els codis de conducta i els protocols d’actuació aplicables a les relacions entre les servidores i els servidors públics i els grups d’interès, en particular, pel que fa a les obligacions d’inscripció, deixant constància dels contactes mantinguts i posant en coneixement dels òrgans competents les irregularitats o infraccions de què tinguin constància en aquest àmbit. També cal generar transparència i participació internes, facilitant i fomentant el treball en equip i col·laboratiu i espais de participació de les servidores i els servidors públics per a la millora de la qualitat del servei, facilitant l’existència de mecanismes de denúncia i protegint les persones alertadores

Llistat d'adhesions

Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2020-04-78330
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/CodiEticServeiPublicCAT/f/2786/proposals/78330/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/CodiEticServeiPublicCAT/f/2786/proposals/78330/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...