" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya

#codieticserveipublic L'ética al servei del servei públic a la Catalunya del s. XXI

Fase 4 de 4
Retorn 01/06/2020 - 30/06/2020
Fases del procés

Lleialtat institucional i cura de la informació pública

Avatar: Proposta oficial Proposta oficial
30/04/2020 13:00  
Proposta del document elaborat pel Comitè Les servidores i els servidors públics de Catalunya han de desenvolupar la seva tasca actuant d’acord amb el principi de lleialtat institucional, entès com el compromís democràtic de col·laboració mútua en relació amb l’interès general; duent a terme les funcions assignades amb la màxima responsabilitat i contribuint amb la seva actuació a servir l’interès general i a mantenir i reforçar la confiança de la ciutadania envers el servei públic; desenvolupant les seves funcions amb bona fe i neutralitat ideològica; respectant l’exercici legítim de les competències de cada organització i d’altres unitats; tenint en compte i, quan escaigui, ponderant tots els interessos implicats en l’exercici de les funcions; alineant les seves actuacions amb les polítiques públiques i les directrius estratègiques de la institució; sent curosos en la conservació dels documents o la informació pública en qualsevol suport; fent un ús responsable i apropiat de la informació a què hagi tingut accés; i mantenint la confidencialitat de la informació que ha conegut per raó de les seves funcions un cop finalitzada la seva relació amb el servei públic, llevat que prevalgui el dret d’accés
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-04-78331
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/CodiEticServeiPublicCAT/f/2786/proposals/78331/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/CodiEticServeiPublicCAT/f/2786/proposals/78331/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...