" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya

#codieticserveipublic L'ética al servei del servei públic a la Catalunya del s. XXI

Fase 4 de 4
Retorn 01/06/2020 - 30/06/2020
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  21/11/2019 - 02/03/2020

  Preparació

  Aquesta fase inclou totes les feines prèvies que són necessàries executar amb antelació per a garantir la participació ciutadana. En aquest moment les tasques tenen l'objectiu de planificar la participació i tancar el marc de procés participatiu en el que es determina el tema i la manera de com es debatrà.

  Tot i alguns treballs previs, la fase de preparació del procés participatiu del Codi ètic del servei públic de Catalunya es va posar en marxa a finals de novembre de 2019.

 2. 2
  02/03/2020 - 30/03/2020

  Prèvia d'Informació

  Prèviament a aquesta fase d'informació i difusió s'ha realitzat una important tasca de planificació i programació en la que s'han definit el mapa d'actors (conjunt de persones i institucions que són claus i han d'estar presents per parlar sobre els valors del servei públic) i el marc del procés on s'ha establert clarament la temàtica, els mecanismes de participació i els límits del debat.

  En aquesta fase d'informació l'objectiu és donar a conèixer que s'obre el debat per parlar sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya. Es posa a disposició de la ciutadania la informació i els documents a partir dels que construir un debat públic ric i informat que permeti l'intercanvi d'idees i la confrontació de diferents punts de vista en una qüestió tan rellevant com l'ètica pública i la prestació de serveis públics.

  Es posa a disposició dels participants i altres interessats alguns dels documents de suport i enllaços a pàgines webs amb la informació per a qui ho desitgin puguin aprofundir prèviament i reflexionar abans del debatre sobre els temes a tractar en la fase de deliberació.

 3. 3
  31/03/2020 - 31/05/2020

  De debat i participació

  Durant aquesta fase de procés, un cop ja s'han definit les qüestions a tractar i els mecanismes i canals de participació, és el moment de la intervenció de la ciutadania perquè prengui el protagonismes i la paraula i parli sobre l'ètica pública i els serveis públics a la Catalunya del segle XXI.

  Inicialment s'havia establert dos canals de participació. Participació presencial i en línia. A causa de l'emergència sanitària en la que ens trobem actualment, es cancela la participació presencial i només resta oberta la participació en línia.

  La participació en línia permet a les persones i institucions registrades en el portal fer propostes i comentaris per a ser debatuts en l'espai virtual, per fer que d'aquesta manera el debat sobre ètica i serveis públics arribi a qualsevol punt de Catalunya o del món.

  Els resultats del procés es recolliran en un informe resum amb el conjunt d'aportacions dels participants.

 4. 4
  01/06/2020 - 30/06/2020

  Retorn

  El punt de partida d'aquesta fase es troba en l'informe final del procés participatiu que compté totes les propostes i l'explicació dels elements més rellevants presents en el debat realitzat. Aquest informa recull de forma ordenada i sintètica totes les propostes i aportacions realitzades.

  Les propostes seran enviades al Comitè per a l'elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya. Aquest comitè ha estat treballant en la qüestió i és el responsable d'elaborar la proposta de document definitiu de Codi Ètic del Servei Públic i remetre-la al Govern de la Generalitat juntament amb els resultats del debat públic impulsat.