" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per la cogestió del litoral del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

#PNMontgrí Espai participatiu de cogestió del litoral marí del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Fase 5 de 5
Fase 5. Grup General ? - ?
Fases del procés

Canvis a "Trobada 26/04/2022"

Versions

Versió 1

Avatar: Ara Garcia Ara Garcia
24/04/2022 18:07

Versió 2

Avatar: Ara Garcia Ara Garcia
27/04/2022 16:04
Versions 2 Tornar a la trobada