" class="part-icon-bars">

Catàleg de les competències transversals de l’acció voluntària

Procés participatiu del Catàleg de les competències transversals de l’acció voluntària

Fase 1 de 3
Enquesta 21-10-2022 - 30-11-2022
Veure les fases Enquesta

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)