" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 09/09/2019 - 09/10/2019
Fases del procés

Revisar el projecte de Decret

05/09/2019 10:07  
En avaluació
Considerem que aquesta regulació ha de prendre en consideració els resultats de la consulta i audiència pública realitzats per a l'elaboració del projecte de Decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre, normativa que no va ser aprovada però el contingut de la qual pot ser utilitzat com a referència per a l'elaboració del projecte de llei.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Gràcies per la teva participació. La proposta s’avaluarà conjuntament amb les altres rebudes i se’n donarà compte a l’informe de retorn.

4 Suports

Referència: II-PROP-2019-09-76199
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ComunicacioAudiovisual/f/2638/proposals/76199/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ComunicacioAudiovisual/f/2638/proposals/76199/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

La nova llei de l'audiovisual de Catalunya ha de prendre en consideració tot el camí recorregut des de l'aprovació la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya fins als diversos intents (2008-09, 2010-11 i 2017, per citar-ne alguns) d'aprovació de Decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense afany de lucre. No es pot pretendre partir de zero, sinó que cal tenir en compte el diàleg i les negociacions amb els mitjans comunitaris al llarg de tot aquest temps, i sobretot els acords i les propostes consensuades que s'han anat assolint, sobretot recollides a les esmenes presentades per bona part del sector de serveis de comunicació audiovisual comunitaris al projecte de Decret de 2017.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...