" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 09/09/2019 - 09/10/2019
Veure les fases

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
A part de donar cobertura legal a les ràdio associacions en les emissions per la freqüència...
  • Creat el
    06/09/2019
  • 14
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Considerem que aquesta regulació ha de prendre en consideració els resultats de la consulta i...
En avaluació
Introduir en el sistema educatiu (dels 3 als 18 anys) assignatures reglades de comunicació...
En avaluació
Proposem una definició precisa que eviti la desnaturalització del sector i que garanteixi que...
En avaluació
Tots els nivells educatius i la formació professional ocupacional haurien d'incorporar...
En avaluació
En la llei han de figurar mesures eficaces de foment i finançament del sector de mitjans...
L'addicció al joc es troba dins de les malalties comuns més esteses i que més problemes personals...
En avaluació
La Generalitat hauria d'incentivar i potenciar, en el marc de la nova regulació, que les teles...
En avaluació
Atès que la regulació definitiva del Tercer Sector és un dels punts més importants de la...
En avaluació
Les mesures de suport econòmic han de completar-se amb altres de tipus col·laboratiu entre...
En avaluació
Aquest aspecte resulta rellevant per a propiciar una reducció de les càrregues administratives...
En avaluació
Ho veiem en algunes televisions comarcals que, exhibeixen molt de "poderio" d'equipaments,...
En avaluació
La regulació dels serveis de comunicació audiovisual no ha de reduir-se a una mera adaptació de...
En avaluació
La disposició transitòria sisena de la Llei audiovisual d'Andalusia pot utilitzar-se com a...
En avaluació
Seria interessant trobar-se amb els mitjans del tercer sector per conèixer el funcionament i...
L'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya demana:
3. Donada la...
En avaluació
Aquest règim ha d'evitar mesures oneroses que dificultin l'accés de les entitats amb menors...
En avaluació
Considerem que totes les televisions històriques que ho sol·licitin, han de poder ser...
En avaluació
L'accés de grups socials en la legislació actual fa referència a la participació de la societat...