" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 09/09/2019 - 09/10/2019
Fases del procés

Mitjans sense ànim de lucre

05/09/2019 10:17  
En avaluació
Proposem una definició precisa que eviti la desnaturalització del sector i que garanteixi que aquests serveis es destinin a la finalitat prevista d'atendre les necessitats socials, fomentar la participació ciutadana i la vertebració del teixit associatiu. A més de diferenciar-se d'altres modalitats, ha de preveure's que aquest tipus de serveis no puguin estar orientats al proselitisme religiós i a l'adoctrinament i que la gestió dels mateixos deu ser participativa i oberta a la comunitat

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Gràcies per la teva participació. La proposta s’avaluarà conjuntament amb les altres rebudes i se’n donarà compte a l’informe de retorn.

5 Suports

Referència: II-PROP-2019-09-76200
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ComunicacioAudiovisual/f/2638/proposals/76200/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ComunicacioAudiovisual/f/2638/proposals/76200/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Es important acordar una definició precisa que freni la coaptació i la desnaturalització del sector de mitjans i pràctiques audiovisuals comunitàries, molt riques a Catalunya des dels anys 70-80. En aquest sentit, és clau garantir que aquests serveis es destinin a la finalitat prevista d'atenció de les necessitats socials, foment de la participació ciutadana i vertebració del teixit associatiu. A més de diferenciar-los d'altres serveis sense afany de lucre, cal establir procediments perquè no s'orientin al proselitisme religiós i a l'adoctrinament. És fonamental que la gestió dels mateixos sigui sempre participativa i recaigui en la comunitat.

Carregant els comentaris ...