" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 09/09/2019 - 09/10/2019
Fases del procés

Accés de grups socials

05/09/2019 11:18  
En avaluació
L'accés de grups socials en la legislació actual fa referència a la participació de la societat en la gestió dels mitjans públics, la qual cosa veiem correcte, però s'ha d'aprofundir en les obligacions de dret d'accés determinant com han de ser els reglaments que els mitjans autonòmics i locals públics sobre aquesta matèria, en quins terminis i què s'entén per organització representativa o significativa per a accedir a aquest dret

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Gràcies per la teva participació. La proposta s’avaluarà conjuntament amb les altres rebudes i se’n donarà compte a l’informe de retorn.

4 Suports

Referència: II-PROP-2019-09-76210
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ComunicacioAudiovisual/f/2638/proposals/76210/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ComunicacioAudiovisual/f/2638/proposals/76210/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Més enllà de garantir la participació de grups socials en òrgans consultius dels mitjans públics i de vetllar per la pluralitat dels continguts, es fa necessari legislar d'una vegada per totes les garanties i els procediments per tal que la ciutadania organitzada de Catalunya pugui exercir de ple el dret d'accés. Això significa accés en la definició de continguts, participació en les graelles de programació i fins i tot autogestió d'espais propis de la societat civil en els serveis de comunicació audiovisual públics, ja siguin autonòmics o locals.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...