" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 09/09/2019 - 09/10/2019
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  24/07/2019 - 06/09/2019

  Participació

  En aquesta fase, la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer les seves aportacions

 2. 2
  09/09/2019 - 09/10/2019

  Retorn

  En aquesta fase, l'òrgan promotor de la consulta pública fa una anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la incorporació en l’anàlisi del contingut de la norma a desenvolupar.