" class="part-icon-bars">

Tràmit de participació ciutadana del projecte de Decret del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

Tràmit de participació ciutadana en relació amb el projecte de decret de funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús i s’estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús.

Fase 1 de 1
Introducció 28/04/2022 - 30/05/2022
Fases del procés

Preguntes per orientar les aportacions

 • S’haurien de preveure altres objectius diferents?
 • A més de les parcel·les que s’enumeren a l’article 2 i 11 del projecte, hi ha d’altres parcel·les agrícoles o ramaderes que es podrien considerar en desús?
 • Quins altres drets o obligacions haurien de correspondre a l’arrendador propietari i a l’arrendatari?
 • Quins altres criteris es podrien tenir en compte en cas de concurrència de sol·licituds per a arrendar una mateixa parcel·la?
 • Hi ha altres aspectes que haurien de ser desenvolupats i no ho estan al projecte actual? Quins?


Podeu consultar l'esborrany del Decret en l'apartat de Documents relacionats.

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
 • Creat el
  30/05/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
No s’entén l’exclusivitat atorgada a les organitzacions agràries “més representatives”. La...
 • Creat el
  30/05/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
La motivació per declarar una finca agrícola en desús ha de preveure que hi ha altres...
La renda anual ha de ser actualitzada anualment en virtut de la variació de l’Índex de Preus de...
No ha de ser de rebut que si el propietari vol recuperar la finca hagi d’indemnitzar a...
Adjuntem esmenes a diferents punts. Resumidament:
Calen evidències del desús de la finca...
Respecte a l'Article 4.3, concretar els col.legis professionals, caldria detallar-ne alguns a...
Que les administracions locals (consell comarcal) tinguin representació en aquesta comissió...
 • Creat el
  30/05/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Poder promocionar les finques detectades entre la seva borsa de demandants i projectes locals...
 • Creat el
  30/05/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
S’ha de dotar de garanties financeres i legals adients pel cas de ser necessari un procés de...
No veiem la justificació de la creació del Registre per a, teòricament, dinamitzar l’ús de les...
En aquest article es fa menció als Bancs de Terres. Tot i així, es considera que podrien ser un...
El procediment d’identificació no ha poder-se fer per agricultors professionals o per persones...
 • Creat el
  30/05/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
La proposta de reglament es refereix a parcel.les agrícoles i ramaderes. Si les ramaderes, són es...