" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret de Potencial vitícola

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret de Potencial vitícola i Registre vitivinícola de Catalunya.

Fase 1 de 1
Fase de participació 02/06/2022 - 04/07/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Objectius de la iniciativa

Aquesta iniciativa té per objectius:

- Garantir de forma efectiva la traçabilitat dels productes vitivinícoles i la seguretat alimentària, a totes les baules del sector vitivinícola català.

- Millorar la seguretat jurídica tant en l’exercici de les funcions públiques en el sector vitivinícola com dels operadors jurídics i econòmics que han de donar compliment a la normativa vinculada amb aquest sector.

- Perfeccionar les eines de gestió i planificació pública del sector vitivinícola.

Objectius de la consulta

La consulta té per objecte traslladar al sector i als agents implicats la necessitat d'aplicar els aspectes de la tramitació electrònica al Registre vitivinícola de Catalunya i desplegar aspectes concrets de la Llei 2/2020 del 5 de març de la vitivinicultura.

Es vol obtenir un model consensuat per tal que la normativa catalana s’adapti a les necessitats del sector convertint-se en un referent normatiu i permeti assolir els objectius marcats pel sector.

Normativa de referència

Aquesta iniciativa s'emmarca dins els eixos del Pla de Govern

  • número 3 : Per un País basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
  • número 4 : Per un país verd, equilibrat i connectat


Per altra part aquesta iniciativa està inclosa dins el Pla Normatiu del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural vigent.

https://www.boe.es/doue/2013/347/L00671-00854.pdf

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=869802

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=317310

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13864

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-14803

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8647

Propostes Veure tots (2)

Aquesta normativa ens hauria de servir per poder trobar un equilibri entre l'oferta i la demanda...
El control del potencial vitícola és necessari per tenir el coneixement de la nostra producció....
Veure tots (2)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament d'Acció Climnpati
Disposa de retorn No
Referència: II-PART-2022-06-502

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretVinya/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretVinya/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

25

Seguidores

2

Propostes