" class="part-icon-bars">

Consulta projecte de Decret de concerts educatius

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de Decret relatiu als concerts educatius

Fase 2 de 2
Retorn 11/08/2019 - 06/09/2019
Fases del procés

Financiació a les escoles concertades

16/07/2019 16:34  
Crec que el finançament que reben les escoles concertades en comparació a les seves necessitats reals i en comparació a la dotació de les escoles públiques és la base per poder parlar d'acabar amb la segregació i fer una escola de qualitat per a tots. Si l'escola concertada demana ajuda a les famílies per financiar-se no és per diferenciar-se de les escoles públiques i crear "guetos".. és per pura supervivència. Tots junts millorarem la qualitat estic segura!

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2019-07-75998
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Decretconcertseducatius/f/2619/proposals/75998/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Decretconcertseducatius/f/2619/proposals/75998/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Francesc

Si son recursos publics, han d'anar a insituticons publiques. Quin sentit te utilizar diners publics per finançar institucions privades?

l'Educació es un Servei Públic Educatiu. El mandat constitucional es "gratuit , per tothom i obligatòri!! Si El servei Públic no garatir aquest mandat constitucional, ho ha de fer amb acors amb entitats privades.

l'Educació es un Servei Públic Educatiu. El mandat constitucional es "gratuït , per tothom i obligatori”!! Si El servei Públic no pot garantir aquest mandat constitucional, ho ha de fer amb acords amb entitats privades. Si aquestes, avui, al no poder oferir ensenyament gratuït per a la insuficiència dels mòduls dels concerts, i tanquéssim les nostres escoles, quedarien el 40% dels alumnes de del país sense escola!
No et sembla profundament injust que l’escola concertada “salvem els mobles” a l’administració i siguem insostenibles per culpa la insuficiència dels concerts i per la prohibició de cobrar quotes per l’ensenyament reglat?! Prou hipocresia, prou mentides compartides. Si hem d’oferir ensenyament gratuït, necessitem el mateix finançament que l’escola pública, oi?
I sobre tot les escoles petites i les d’educació especial que tenim més costos i les que som cooperatives d’iniciativa social, acceptem alumnes amb quota 0 i hem d’inventar-nos la manera d’obtenir recursos extraordina

Crec que el més rellevant és la part del control, si es reben diners públics cal respondre molt més a les directrius del Departament d'Educació. Per tant, caldria assimilar els centres concertats als públics en tot, sobretot en contractació de l'equip docent.
I per no deixar-me res, la aconfessionalitat dels centres. Recordem que els infants han dde tenir llibertat d'escollir les seves creences, no els pares.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...