" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta té per objecte recollir les opinions, demandes, preocupacions, necessitats, etc. de la ciutadania i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats per poder regular, amb caràcter general i de forma uniforme en tot el territori, l'erradicació de l'amiant per tal de salvaguardar la salut de la població pel que fa a l'exposició a aquest material.

Teniu més informació sobre l'erradicació de l'amiant a la pàgina amiant.cat.

Objectiu de la consulta


Conèixer propostes per:

 1. Salvaguardar la salut de la població pel que fa a l’exposició a l’amiant.
 2. Garantir la seguretat dels treballadors i treballadores.
 3. Retirar de forma segura els materials que contenen amiant (MCA) presents a Catalunya.
 4. Garantir als diversos agents implicats i a la població en general un coneixement adequat sobre les característiques de l’amiant i els seus efectes sobre la salut.


Preguntes per orientar les aportacions

 1. Considereu que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?  
 2. Creieu necessària una llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya? S’haurien de preveure altres objectius diferents?  
 3. Quins obstacles o limitants s'haurien de preveure per a una llei per a l’erradiació de l’amiant? 
 4. Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?  
 5. Creieu que una llei d’aquestes característiques ha d’establir obligacions en relació a la identificació i la retirada dels materials amb contingut d’amiant, tant a nivell públic com privat? 
 6. Creieu que l’amiant està ben tractat a les polítiques de salut pública, de medi ambient i en matèria laboral a Catalunya ?  
 7. Creieu convenient crear mesures fiscals relacionades amb l'erradicació de l'amiant al territori de Catalunya que suposin beneficis en cas de compliment o imposin sancions davant de l’incompliment de les obligacions imposades legalment? Si és així, us agradaria fer alguna proposta concreta? 
 8. Quines actuacions creieu que cal impulsar per a aconseguir la implicació de la ciutadania, dels poders públics i de la resta d’actors, en la implantació d’una llei com aquesta?  
 9. Què es pot fer per a promoure la retirada de forma segura dels materials que contenen amiant (MCA) existents a Catalunya? 

Propostes Veure tots (61)

En avaluació
Un dels lloc ha on crec que hi ha mes desinformació es en las comunitats de veïns
Ha on es pot...
En avaluació
Identificar i classificar els llocs on hi ha amiant, identificar-los en un mapa i començar a...
En avaluació
Creació d'un Directori Públic d'empreses habilitades i reconegudes per a la retirada segura de...
En avaluació
Aprofitant l'avinentesa d'una nova Llei i voluntat de millorar i evolucionar, on entren tots els...
Veure tots (61)
Qui hi participa Tota la ciutadania, en especial col·legis i associacions representatives dels àmbits professionals implicats, facultats i escoles superiors i tècniques competents en la matèria, entitats ecologistes, associacions sindicals i entitats municipalistes
Departament Departament de la Presidència
Disposa de retorn No
Data d'inici 25 de Novembre de 2020
Data de finalització 25 de Febrer de 2021
Referència: II-PART-2020-11-365

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Erradicacio-amiant/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Erradicacio-amiant/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

96

Participants

166

Seguidores

18

Comentaris

61

Propostes

108

Adhesions