" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés

Creació d'una APP pública per geolocalitzar el material amb amiant a Catalunya

25/01/2021 23:26  
En avaluació
Desenvolupar una aplicació App gratuïta, per Android i iOS, on les persones puguin descarregar-se-la per geolocalitzar els diferents tipus de MCA que vegin a tot Catalunya, indicant instal·lacions i equipaments especialment sensibles, com escoles, hospitals, etc., on puguin fer una qualificació aproximada de l'estat de l'amiant observat ("trencat", "aparentment sencer", "degradat", "no se sap", etc.) que permetria fer, de manera ràpida i a baix cost, un mapa català dels MCA.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Gràcies per la teva participació. La proposta s’avaluarà conjuntament amb les altres rebudes i se’n donarà compte a l’informe de retorn.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2021-01-80355
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Erradicacio-amiant/f/3021/proposals/80355/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Erradicacio-amiant/f/3021/proposals/80355/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (16.7%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Comentari esborrat el 07/02/2024 11:42
Editat

i think we need to used the dating app https://tindermodapk.pro/how-to-use-tinder/ which is more valuable and before we meet easily understand to each other in my mind tinder mod apk is the best for communication.

Comentari esborrat el 07/02/2024 11:42

"Excited to see the launch of a new public app aimed at geolocating asbestos material in Catalonia! With RedBox TV keeping us informed, we can stay updated on the progress of this important initiative. Together, let's ensure safer environments for everyone in our community. Download RedBox TV to stay in the loop and support efforts towards a healthier Catalonia!"
https://redboxtvs.org/redbox-tv-for-ios/

"IDM's initiative to create a public app for geolocating asbestos material in Catalonia is a game-changer for public health and environmental safety. By harnessing technology to identify and map asbestos-containing materials, this app empowers citizens to make informed decisions about potential hazards in their surroundings. It's a proactive step towards minimizing asbestos-related risks and protecting the well-being of communities. IDM's commitment to innovation and social responsibility shines through in this impactful endeavor. Kudos to IDM for leading the way in leveraging technology for the greater good!"
https://idmcracksdl.com/

Editat

i think we need to used the adult app https://tiktok18apps.com/ of the popular social media platform, TikTok, designed for users over 18 years old

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...