" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Canvis a "Reforçar el concepte de govern local i dotar-lo de contingut"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Reforçar el concepte de govern local i dotar-lo de contingut"}
 • +{"ca"=>"Reforçar el concepte de govern local i dotar-lo de contingut"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Reforçar el concepte de govern local i dotar-lo de contingut"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Reforçar el concepte de govern local i dotar-lo de contingut"}

Cos

 • +["

  La nova llei hauria de Reforçar de forma clara als ens que integren l’administració

  local el concepte de “govern” local. Això vol dir que com a tals, poden expressar la

  seva voluntat política, ni que no sigui executiva (per exemple, a Espanya el TS

  interpreta que no es poden fer mocions més enllà de les competències locals: cal

  superar-ho)


  "]
 • +["<p>La nova llei hauria de Reforçar de forma clara als ens que integren l’administració</p><p>local el concepte de “govern”&nbsp;local. Això vol dir que com a tals, poden expressar la</p><p>seva voluntat política, ni que no sigui executiva (per exemple, a Espanya el TS</p><p>interpreta que no es poden fer mocions més enllà de les competències locals: cal</p><p>superar-ho)</p><p><br></p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  La nova llei hauria de Reforçar de forma clara als ens que integren l’administració

  local el concepte de “govern” local. Això vol dir que com a tals, poden expressar la

  seva voluntat política, ni que no sigui executiva (per exemple, a Espanya el TS

  interpreta que no es poden fer mocions més enllà de les competències locals: cal

  superar-ho)


  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>La nova llei hauria de Reforçar de forma clara als ens que integren l’administració</p><p>local el concepte de “govern”&nbsp;local. Això vol dir que com a tals, poden expressar la</p><p>seva voluntat política, ni que no sigui executiva (per exemple, a Espanya el TS</p><p>interpreta que no es poden fer mocions més enllà de les competències locals: cal</p><p>superar-ho)</p><p><br></p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Col.lectiu Maspons i Anglasell Col.lectiu Maspons i Anglasell
Versió creada el 06/06/2022 17:21