" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu d’aquesta iniciativa és establir un sistema de govern local de Catalunya, les competències locals i les seves diferents modalitats d’exercici així com les relacions entre els diferents nivells de govern local i entre aquests i la Generalitat, fixant un marc comú dels diferents governs locals de Catalunya.

Objectiu de la consulta


Recollir opinions sobre com hauria de ser el sistema de govern local de Catalunya, les competències locals en les seves diferents modalitats d’exercici, així com les relacions que es poden establir entre els diferents nivells de govern local i entre aquests i la Generalitat, fixant un marc comú actual dels diferents governs locals actual que respongui a la realitat i a les necessitats existents.

Com a objectius més específics: 

 • Garantir un dimensionament efectiu i adequat de les estructures locals, simplificant i racionalitzant tant la seva creació com les ja existents.
 • Eliminar les duplicitats i solapaments innecessaris en l’exercici de les competències locals.
 • Reforçar la cooperació i coordinació entre els diferents nivells d’administració.
 • Reforçar el principi democràtic de les institucions, amb una major implicació entre l’exercici del govern local i la ciutadania.


Preguntes per orientar les aportacions


 1. Creieu necessari adaptar la regulació del món local a la realitat municipal actual?
 2. Considereu convenient que les disposicions legals en matèria local de Catalunya s'integrin en un únic text?
 3. Considereu que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?
 4. Quins problemes relacionats amb les administracions locals s’haurien de tenir en compte a l’hora de projectar la seva regulació?
 5. Quins aspectes s’haurien de tenir en compte a l’hora de regular les relacions entre els diferents nivells d’administracions existents?
 6. S’haurien de preveure altres objectius diferents?

Propostes Veure tots (38)

La nova llei hauria de Reforçar de forma clara als ens que integren l’administraciólocal el...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 4
Amb la finalitat d'eliminar racons de temporalitat, cal reduir al màxim els supòsits de serveis...
Proposo aplicar la DA primea de l aLEY 5/2002, de 4 de abril, reguladora de losBoletines...
Veure tots (38)
Qui hi participa La consulta és oberta a tota la ciutadania i a les entitats. Tanmateix, és especialment important la contribució de les diputacions provincials, els consells comarcals, l’Ajuntament de Barcelona, el Conselh Generau de l’Aran i les entitats municipalistes
Departament Departament de la Presidència
Unitat promotora Direcció General d'Administració Local
Disposa de retorn
Data d'inici 11 de Maig de 2022
Data de finalització 14 de Juliol de 2022
Referència: II-PART-2022-05-498

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>