" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Transferències corrents i de capital No finalistes

06/06/2022 17:28  

S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i Diputacions. La major part de les transferències han de ser no finalistes. Altrament són contràries a l’autonomia local.

Per exemple, els ajuntaments que exerceixen competències de serveis socials,no ha d’estar condicionada a la signatura d’un contracte programa i una justificació posterior del mateix. Hi ha d’haver una transferència directa de la Generalitat que ho prevegi


Referència: II-PROP-2022-06-84061
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84061/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84061/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (100.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

A favor  

Cal eliminar burocràcia i grans costos econòmics no productius. Cal incrementar molt més les transferències corrents no condicionades (fons de cooperació local): SOC, Serveis Socials, habitatge. Perquè convenis i subvencions tant condicionades i injustes, ja que no tenen en compte la diferenciació?

Carregant els comentaris ...