" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Es fan consideracions sobre la consulta de l'Avantprojecte de llei de governs locals i sobre...
El nou model hauria de recuperar competències com l’educació, la sanitat i els serveis socials....
Cal homogeneitzar els terminis: canviar 30 dies per un mes, que els terminis per a presentar...
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Per garantir la suficiència dels recursos per al compliment de les competències locals cal...
Crear un model estandarditzat de Conveni Regulador entre l’EMD i l’Ajuntament, el qual sigui...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Cal regular-lo com en un Muncipi. Ara estem exposats a la Bona Fé dels partits de l'Ajuntament,...
La normativa d’hisendes locals de l’estat espanyol, no permet donar cobertura al principi de...
Totes les convocatòries d'ajuts haurien d'anar adreçades a Ens Locals, perquè si van a Municipis,...
Proposo aplicar la DA primea de l aLEY 5/2002, de 4 de abril, reguladora de losBoletines...
Una competència una administració és un mal concepte inventat per la doctrina més...
Proposo eliminar l'obligatorietat de publicar al butlletí oficial tot el que es refereix a...
La llei no ha de regular el que ja regula la normativa bàsica estatal. Aquesta reproducció i...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Fixar un únic règim per a tot el personal amb les adaptacions que calguin delmon laboral. Per...
Mentre no es desenvolupi la llei de funció pública catalana, es podrien preveure normes...
Els Municipis de pocs habitants, reben compensació econòmica del Govern, per a ajudar a remunerar...
Vinculat amb el règim electoral, es proposa composar la Junta Veïnal vinculada la elecció del...
Simplificar la normativa en matèria de recursos humans, contractació, urbanisme, entre altres, i...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Que les EMD’s a les bases de les subvencions s’incloguin com a beneficiaris, al mateix nivell que...