" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Canvis a "2. Considereu convenient que les disposicions legals en matèria local de Catalunya s'integrin en un únic text?"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"2.\tConsidereu convenient que les disposicions legals en matèria local de Catalunya s'integrin en un únic text?"}
 • +{"ca"=>"2.\tConsidereu convenient que les disposicions legals en matèria local de Catalunya s'integrin en un únic text?"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"2.\tConsidereu convenient que les disposicions legals en matèria local de Catalunya s'integrin en un únic text?"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"2.\tConsidereu convenient que les disposicions legals en matèria local de Catalunya s'integrin en un únic text?"}

Cos

 • +["

  El que convindria és l'actualització contínua i que els ens locals disposin sempre d’una normativa pròpia en cada sector material, perquè si no es generen inadequacions a la realitat molt importants, i simplificar-les al màxim possible. El principi de diferenciació proclamat per l’Estatut s’ha de veure reflectit en aquestes normes sectorials locals.

  També, actualitzar tots els reglaments locals, i aprovar el d’organització i funcionament supletori.


  "]
 • +["<p><em>El que convindria és l'actualització contínua i que els ens locals disposin sempre d’una normativa pròpia en cada sector material, perquè si no es generen inadequacions a la realitat molt importants, i simplificar-les al màxim possible. El principi de diferenciació proclamat per l’Estatut s’ha de veure reflectit en aquestes normes sectorials locals. </em></p><p><em>També, actualitzar tots els reglaments locals, i aprovar el d’organització i funcionament supletori.</em></p><p><br></p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  El que convindria és l'actualització contínua i que els ens locals disposin sempre d’una normativa pròpia en cada sector material, perquè si no es generen inadequacions a la realitat molt importants, i simplificar-les al màxim possible. El principi de diferenciació proclamat per l’Estatut s’ha de veure reflectit en aquestes normes sectorials locals.

  També, actualitzar tots els reglaments locals, i aprovar el d’organització i funcionament supletori.


  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p><em>El que convindria és l'actualització contínua i que els ens locals disposin sempre d’una normativa pròpia en cada sector material, perquè si no es generen inadequacions a la realitat molt importants, i simplificar-les al màxim possible. El principi de diferenciació proclamat per l’Estatut s’ha de veure reflectit en aquestes normes sectorials locals. </em></p><p><em>També, actualitzar tots els reglaments locals, i aprovar el d’organització i funcionament supletori.</em></p><p><br></p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Lleida Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Lleida
Versió creada el 12/06/2022 21:06