" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

Beneficis fiscals

12/09/2019 16:30  
Crear beneficis fiscals a persones i empreses que s'acullin a mesures de transparència.

Llistat d'adhesions


Referència: II-PROP-2019-09-76224
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76224/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76224/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Atenció ! ..... Pot ser una forma encoberta de donar ajudes a entitats que sense tenir intenció de ser transparent, s'apunti a l portal de transparència. això crearia un problema de gestió burocràtica en incrementar el número del registre, sense per això garantir la transparència efectiu, menys encara l'eradicació de la corrupció en licitacions i contractacions.

Millor seria incentivar fiscalment a la trajectòria ètica i de compliment com a proveïdor a aquelles empreses, ens, associacions o persones físiques de manera ètica-professional en les seves relacions amb l'Administració Pública.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...