" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

L’actuació anticorrupció no pot comportar una major complexitat en la gestió, l’alentiment dels procediments o majors dificultats en els tràmits ciuta

23/09/2019 17:35  
Definir tant com sigui posible, quin és el termini adequat per considerar que l’Administració funciona eficaçment segons el tipus de contracte. Inspecció anticorrupció aleatòria i a posteriori per òrgan extern.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2019-09-76261
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76261/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76261/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

me interesa

Carregant els comentaris ...