" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08-04-2020 - 08-04-2022
Veure les fases

Canvis a " Informe sobre Bon Govern i Transparència Administrativa"

Versions

Versió 1

Avatar: Jordi Fortuny Jordi Fortuny
16/09/2019 12:57
Versions 1 Torna a la proposta