" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

Transparència d'agendes

16/09/2019 21:59  
Transparència i monitoratge de les Agendes dels Càrrecs, (quan, què, amb qui, resultats i actes de les reunions), dels seus viatges i de les seves despeses.
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2019-09-76242
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76242/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76242/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

L'informació registrat en les agendes fa falta que inclogui un mínim de dades perquè quedi la transparència garantida- En cas contrari, es col·locarà el mínim d'informació sobre raons de contacte, persones presents, temes tractats i acords aconseguit, sense per això violar la normal general aplicable per la llei de transparència.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...