" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

Coneixement ciutadà dels mecanismes anticorrupció i els seus resultats.

23/09/2019 17:41  
Proactivitat de l’administració: no hi ha prou amb fer-ho bé; s’ha de saber que ho fas bé. Enviament periòdic als mitjans dels continguts i novetats que es produeixen en els registres i les agendes.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2019-09-76265
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76265/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76265/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (33.3%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

No s'hauria de permetre l'entrada al Parlament d'individus que deliberadament desatenien les peticions dels ciutadans (que tenien raó, com va demostrar un tècnic l'Ajuntament quan el gandul a qui es refereix aquest missatge va marxar de l'Ajuntament). I a saber quantes coses més va deixar de fer. L'individu a qui es refereix aquest missatge s'ha posat en política perque no troba feina. És el motiu pel qual es va posar en política.

Carregant els comentaris ...