" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

Estratègia Integral De Transformació Ètica de l’Administració Pública A Catalunya

30/09/2019 13:52  
Resum: Aprofitar la redacció de noves lleis que estan en procés de redacció i/o aprovació en el Parlament de Catalunya, per a incloure en aquestes clàusules ètiques, socials i d'igualtat de tracte sense discriminació, així com reglament sancionador que penalitzi fortament tant al proveïdor infractor com al polític responsable i el funcionariat condemnat per corrupció, apartant tant al polític de possibilitat d'exercir càrrecs de lliure designació o electes o al funcionari condemnat, ............
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2019-09-76274
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76274/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76274/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...