" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 16/11/2021 - 16/12/2021
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Per fer arribar les vostres aportacions has d’adreçar-te a l’apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d’estar donat d’alta al portal.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya constitueix el marc regulador general del sector audiovisual de Catalunya. En el temps transcorregut des de la seva aprovació, s’han produït diversos canvis en l’entorn legislatiu català, espanyol i europeu que obliguen a revisar el contingut d’aquesta disposició per tal que sigui coherents amb l’actual marc europeu en matèria de comunicació audiovisual.

La consulta té per objecte conèixer la millor manera de dur a terme la transposició de la Directiva de serveis de comunicació audiovisual a través de la legislació catalana, impulsar el consum de continguts audiovisuals en llengua catalana i aranesa, millorar l’eficàcia de l’actuació administrativa en relació amb els mitjans de comunicació audiovisual, en particular l’activitat audiovisual sense títol habilitant i els mitjans comunitaris sense ànim de lucre.

Objectius de la consulta

Els objectius que es pretenen amb aquesta iniciativa són:

 • Conèixer propostes per a desenvolupar l’ autorregulació en el sector dels serveis de comunicació audiovisual, serveis de plataformes de vídeo associades als mitjans digitals serveis d’intercanvis de vídeos a través de plataforma i serveis de mitjans socials .
 • Conèixer propostes en relació a la millora de l’eficàcia dels mitjans disponibles per a impulsar el consum de continguts audiovisuals en llengua catalana o aranesa, tant en la televisió convencional com en les plataformes de televisió a demanda, els serveis d’intercanvis de vídeos a través de plataforma i els serveis de mitjans socials .
 • Conèixer propostes sobre el desplegament de la Directiva de serveis de comunicació audiovisual en relació amb els continguts (protecció contra continguts que inciten a l’odi i el terrorisme, protecció de menors, garantia dels continguts i de la integritat dels programes i serveis audiovisuals, garantia d’accés per a persones amb discapacitat).
 • Conèixer propostes en relació a la millora de l’eficàcia dels procediments d’inspecció, sanció i control establerts per la llei en relació a l’activitat audiovisual sense títol habilitant, en particular en quins casos pot ser més efectiva la terminació convencional.


Preguntes per orientar les aportacions

 1. Hi ha algun aspecte que no s’ha tingut en compte i que hauria de ser valorat per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació? (p.ex. que no s’hagin identificat adequadament els afectats, no s’hagin tingut en compte determinades causes del problema, etc...)
 2. S’haurien de preveure altres objectius diferents?
 3. Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?
 4. Quins mecanismes d’autoregulació del sector de l’audiovisual considereu que s’haurien d’implantar?. En quins àmbits? (p. ex. comunicacions comercials audiovisuals, serveis de comunicació sense ànim de lucre, comunitaris i no comunitaris)
 5. Quins mecanismes considereu que es podrien introduir per a impulsar el consum de continguts en català en la televisió convencional, les plataformes de televisió a demanda, els serveis d’intercanvis de vídeos a través de plataforma o els serveis de mitjans socials .
 6. Quines mesures proposeu per a millorar la protecció de l’audiència? (p. ex. menors, persones amb discapacitat, continguts d’interès general, lluita contra continguts que inciten a l’odi o al terrorisme, etc.)
 7. Considereu que els mecanismes actualment existents de control, inspecció i sanció en matèria de prestació de serveis de comunicació audiovisual, inclosos dels que no tenen títol habilitant, són suficients ? Si considereu que no ho són, quins proposeu?


Propostes Veure tots (10)

Respuesta de AEVOD sobre la pregunta a qué mecanismos consideramos que se podrían introducir para...
Incorporar a la llei audiovisual l'obligació de complir amb CÒDIS D’ÈTICA a tot el procés de producció i exhibició de l'audiovisual a Catalunya
 • Creat el
  14/11/2021
 • 13
 • Número de comentaris: 0
Des del grup de debat de la comunitat de professionals ÀREAVISUAL-CAT s'ha analitzat la consulta...
És necessari fer un disseny legislatiu que pugui ser útil en
escenaris a curt i, almenys, mitjà...
 • Creat el
  15/11/2021
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (10)
Qui hi participa La consulta és oberta a tota la ciutadania i a les entitats. Tanmateix, és especialment important la contribució dels/de les professionals dels mitjans de comunicació i altres àmbits vinculats amb l’objecte de la llei (publicitat, telecomunicacions), els experts acadèmics en l’àmbit de la comunicació audiovisual, els col·legis i associacions representatives dels àmbits professionals implicats (periodistes, publicitaris, radiodifusió, televisió, mitjans digitals) i els mitjans de comunicació públics i privats
Departament Departament de la Presidència
Disposa de retorn No
Data d'inici 15 de Octubre de 2021
Data de finalització 16 de Desembre de 2021
Referència: II-PART-2021-10-426

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LCAC/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LCAC/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>