" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la es modifiquen la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials

Projecte de llei per la que es modifiquen la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials

Fase 2 de 2
Retorn 16/06/2023 - 16/10/2023
Veure les fases

24 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En matèria d’horaris comercials, la memòria aborda les conseqüències de la STC 117/2022 sobre la...
Millora que es justifica i ajusta a un simple criteri, el de superfície de venda.No es contempla...
Les empreses d'integració vertical quina base és la producció i venda de productes alimentaris,...
no te sentit seguir mantenint normes restrictives en matèria de promocions comercials o similars...
Tampoc l’Administració es fa ressò de la Sentència del TJUE, de 19 d’octubre de 2017, assumpte...
l’Administració també ha de donar compliment a acords voluntaris, com la Resolució de 17 de...
quan d’altres dictades pel Tribunal Constitucional, com, STC 26/2012, STC 18/2016, STC 211/2016 o...
En el mateix sentit, també es objecte d’aquest avantprojecte assentar criteris sobre localització...
Considerem absolutament necessari abordar una profunda reforma de les normes que se citen a la...
Cap d’aquestes línies essencials es recullen entre els problemes que es pretenen solucionar...
la memòria també incideix envers la modificació del Decret Llei 1/2009. Veiem positiu que la...
La Comissió de Retail del CEC considera pertinent actualitzar la normativa que afecta el sector...
De cara a l’efectiu compliment del principi de proporcionalitat a les actuacions inspectores,...
Observacions CEDAC en relació a la Memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei per a la reforma...
  • Creat el
    22/03/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
seria precís que la modificació pretesa afecti a l’article 31 de la Llei 18/2017 (obligació de...
L’anul·lació de l’art 36.2.b) de la Llei 18/2017 i amb això el límit establert d’obertura...
És important assenyalar que les polítiques generals han d’aplicar-se amb aquesta finalitat i per...
en altres casos, els problemes específics del comerç es limiten a qüestions tan puntuals com les...
S’argumenta la necessitat de revisar els preceptes de la Llei 18/2017, que s’han vist afectats...
l’Administració ha d’abordar el repte de regular sota els principis de proporcionalitat,...