" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la es modifiquen la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials

Projecte de llei per la que es modifiquen la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials

Fase 2 de 2
Retorn 16/06/2023 - 16/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Observacions de Foment del Treball Foment Comerç"

Mode de vista de comparació:

Títol

  • +{"ca"=>"Observacions de Foment del Treball Foment Comerç"}
  • +{"ca"=>"Observacions de Foment del Treball Foment Comerç"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"Observacions de Foment del Treball Foment Comerç"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"Observacions de Foment del Treball Foment Comerç"}

Cos

  • +["<p>Observacions de Foment del Treball Foment Comerç.</p><p><a href=\"https://www.foment.com/wp-content/uploads/2023/03/Proposta-Foment-consulta-publica-reforma-Llei-18_2017-de-comerc-serveis-i-fires.pdf\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">Enllaç document</a></p>"]
Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions
  • +["<p>Observacions de Foment del Treball Foment Comerç.</p><p><a href=\"https://www.foment.com/wp-content/uploads/2023/03/Proposta-Foment-consulta-publica-reforma-Llei-18_2017-de-comerc-serveis-i-fires.pdf\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">Enllaç document</a></p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Foment del Treball Foment del Treball
Versió creada el 22/03/2023 17:25