" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la es modifiquen la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials

Projecte de llei per la que es modifiquen la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials

Fase 2 de 2
Retorn 16/06/2023 - 16/10/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El contingut de la iniciativa modifica la regulació que la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

En el cas de la Llei 18/2017, es modifica la regulació de determinats aspectes de les activitats de promoció i dels horaris comercials, a més d’adequar-se la redacció dels articles afectats per la sentència del tribunal Constitucional 117/2022.   

En el cas del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, es suprimeix el límit temporal, per a sol·licitar la delimitació de les trames urbanes consolidades supramunicipals, s’adeqüen els criteris de localització i d’ordenació dels petits establiments comercials i es redueixen els requisits exigits per a implantacions fora de la trama urbana.


PREGUNTES PER ORIENTAR LA CONSULTA:

1.- Considera que les modificacions proposades de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials, són necessàries?

 2.- Creu que hi ha altres aspectes de les normatives afectades què caldria modificar amb antelació?

 3.- Com valora les modificacions introduïdes en la regulació de la venda d’excedents? i en matèria d’horaris comercials ?

 4- Com valora l’adequació dels criteris de localització i ordenació establerts pels petits establiments comercials introduïts pel Decret llei 1/2009?

 5.- Considera que hi ha altres alternatives més eficients que les modificacions proposades per adequar la normativa vigent a la realitat del sector comercial? 

Propostes Veure tots (24)

l’Administració també ha de donar compliment a acords voluntaris, com la Resolució de 17 de...
Observacions de Foment del Treball Foment Comerç.Enllaç document
seria precís que la modificació pretesa afecti a l’article 31 de la Llei 18/2017 (obligació de...
la memòria també incideix envers la modificació del Decret Llei 1/2009. Veiem positiu que la...
Veure tots (24)
El que es decideix La idoneïtat o no d'impulsar aquest projecte de llei, en relació als problemes i objectius fixats.
Qui hi participa Els destinataris principals d’aquesta consulta són els titulars d’activitats econòmiques del sector comercial que seran els principals afectats per a la implementació d’aquesta norma.
Com es decideix A través de l'anàlisi de les dades del sector i de les aportacions dels interessats i dels ciutadans en general.
Departament Departament d'Empresa i Treball
Grup promotor Departament d'Empresa i Treball
Unitat promotora Direcció General de Comerç
Disposa de retorn
Data d'inici 22 de Febrer de 2023
Data de finalització 22 de Març de 2023
Referència: II-PART-2023-02-559

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Llei18DL1/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Llei18DL1/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

6

Participants

64

Seguidores

24

Propostes

1

Adhesions