" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la es modifiquen la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials

Projecte de llei per la que es modifiquen la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials

Fase 2 de 2
Retorn 16/06/2023 - 16/10/2023
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El contingut de la iniciativa modifica la regulació que la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

En el cas de la Llei 18/2017, es modifica la regulació de determinats aspectes de les activitats de promoció i dels horaris comercials, a més d’adequar-se la redacció dels articles afectats per la sentència del tribunal Constitucional 117/2022.   

En el cas del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, es suprimeix el límit temporal, per a sol·licitar la delimitació de les trames urbanes consolidades supramunicipals, s’adeqüen els criteris de localització i d’ordenació dels petits establiments comercials i es redueixen els requisits exigits per a implantacions fora de la trama urbana.


PREGUNTES PER ORIENTAR LA CONSULTA:

1.- Considera que les modificacions proposades de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials, són necessàries?

 2.- Creu que hi ha altres aspectes de les normatives afectades què caldria modificar amb antelació?

 3.- Com valora les modificacions introduïdes en la regulació de la venda d’excedents? i en matèria d’horaris comercials ?

 4- Com valora l’adequació dels criteris de localització i ordenació establerts pels petits establiments comercials introduïts pel Decret llei 1/2009?

 5.- Considera que hi ha altres alternatives més eficients que les modificacions proposades per adequar la normativa vigent a la realitat del sector comercial? 

Propostes Veure tots (24)

Observacions de Foment del Treball Foment Comerç.Enllaç document
Cap d’aquestes línies essencials es recullen entre els problemes que es pretenen solucionar...
Observacions CEDAC en relació a la Memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei per a la reforma...
  • Creat el
    22/03/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
S’argumenta la necessitat de revisar els preceptes de la Llei 18/2017, que s’han vist afectats...
Veure tots (24)
El que es decideix La idoneïtat o no d'impulsar aquest projecte de llei, en relació als problemes i objectius fixats.
Qui hi participa Els destinataris principals d’aquesta consulta són els titulars d’activitats econòmiques del sector comercial que seran els principals afectats per a la implementació d’aquesta norma.
Com es decideix A través de l'anàlisi de les dades del sector i de les aportacions dels interessats i dels ciutadans en general.
Departament Departament d'Empresa i Treball
Grup promotor Departament d'Empresa i Treball
Unitat promotora Direcció General de Comerç
Disposa de retorn
Data d'inici 22 de Febrer de 2023
Data de finalització 22 de Març de 2023
Referència: II-PART-2023-02-559

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Llei18DL1/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Llei18DL1/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

6

Participants

63

Seguidores

24

Propostes

1

Adhesions