" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 2 de 3
Deliberació 11/05/2023 - 31/10/2023
Veure les fases

Hi ha diferents vies de participació que s'aniran activant al llarg del procés. Us donem la benvinguda i us animem a participar a les sessions territorials, que es celebraran entre els mesos de maig i juny. En breu, publicarem el vídeo de la sessió informativa celebrada el dia 20 d'abril en format en línia.

Es pot participar mitjançant:


Sessions de debat territorials

Es tracta de sessions presencials, amb l’objectiu de debatre els reptes futurs i explorar possibles propostes a incorporar al debat posterior. Les trobades permetran aterrar les reflexions del col·lectiu directament implicat a una realitat geogràfica més propera. Es faran un total de 7 sessions presencials, per poder arribar a tota la geografia catalana. En breu estaran disponibles les dates i llocs d'aquestes reunions.


Propostes en línia

Opció oberta al conjunt d’actors i ciutadania per fer arribar les seves aportacions online a través del portal participa.gencat.cat. S’obrirà un espai per tal que qualsevol persona i/o entitat pugui fer arribar les seves propostes, que s’hauran d’assignar a un dels eixos del debat. Aquesta via de participació s'activarà un cop s'hagin celebrat les sessions territorials.


Sessions autogestionades

Es facilitaran les eines per tal que les entitats i col·lectius que ho desitgin puguin fer arribar les seves aportacions sobre propostes relacionades amb els eixos del debat. Aquesta via de participació s'activarà en paral.lel a les sessions territorials.


Seminaris de debat virtuals (videoconferència)

Seran trobades en format virtual, on es convidarà a les entitats/persones més directament implicades amb els continguts de cada un dels eixos. L’objectiu serà concretar les propostes i explorar el grau de consens. El material de partida serà el document de treball de propostes generat amb les aportacions fetes en línia i les que es deriven de les sessions autogestionades i territorials. Es faran un total de 5 seminaris de debat per videoconferència.