" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 2 de 3
Deliberació 11/05/2023 - 31/10/2023
Veure les fases

Les sessions autogestionades són sessions participatives que podeu organitzar i desenvolupar des del vostre col·lectiu o entitat per contribuir directament en el procés de participació i, conseqüentment, en la definició de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya, fent arribar les vostres aportacions als organitzadors del procés.


L’objectiu és recollir les vostres aportacions de forma que puguin ser considerades i avaluades pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que en faran un retorn un cop finalitzat el procés participatiu, rendint comptes de per què i com han estat recollides, incorporades o no.


Per organitzar aquestes sessions autogestionades, es posarà a disposició una guia, per tal d'organitzar un debat estructurat que finalitzi en un recull final de les aportacions.