" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Agregacio de finques segregades de les APC

18/07/2023 19:38  

Estem veient que molts de petits propietaris estan segregant les seves propietats dels vedats i això esta supossant una fragmentacio de les APC que fa que no es puguin gestionar correctament i supossa un cost de delimitacio d'aquestes finques.

Segons la llei del 70, diu al seu article 16. al punt 4 Los propietarios o titulares de cotos privados de caza podrán solicitar del Ministerio de Agricultura la agregación de fincas enclavadas. S'ha de promure i ficar en coneixement de tots.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2023-07-86988
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/86988/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/86988/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

1 en contra (100.0%)

Cap comentari amb vots

En contra  

Els propietaris de finques han de tenir el dret absolut d’autoritzar o bé prohibir la caça a la seva propietat. En tot cas s’hauria de regular quan les finques es troben en hàbitats amb poblacions sensibles de certes espècies amenaçades, de manera que es puguin protegir quan sigui convenient.

Carregant els comentaris ...